481 21 481

Banereglement

ADGANG TIL BANENE:

• Kun betalende medlemmer over 10 år har adgang til grusbanene.

• Kun spillere har adgang til banene – ikke tilskuere/venner.

 

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV BANENE:

• Banene skal vannes til de ikke støver, før de tas i bruk. Vann etter endt spill hvis banen har tørket.

• Fei hele banen og kost alle linjer etter endt spill. Fei helt ut til gjerdene for å holde ugress unna.

 

• Rydd opp, og kast søppel etter deg.

• Alkohol, sigaretter og snus er ikke tillatt på banene.

• Lås banen etter bruk.

 

ETTER REGN:

• Er det vanndammer på banene, eller er de så våte at man setter fotmerker i toppdekket skal de ikke brukes!

 

FORTRINNSRETT:

• På bane 1 og 2 har seniorer fortrinnsrett.

• Bane 3 har juniorer fortrinnsrett.

Er banene ledige kan de benyttes av alle.

 

VED KØ:

Er det kø, er det bytte hver hele time inkl. feiing/vanning. Ingen kø? Spill så lenge du vil!

 

ANTREKK:

• Det er kun tillatt å spille med flate tennissko beregnet for grusbaner. Bruk av andre sko ødelegger banene, og kan medføre bortvisning.

• Bruk egnet treningstøy. Det er ikke tillatt å spille med bar overkropp.