481 21 481

Koronavettregler fra NTF

Etter at helsemyndighetenes smittevernveileder for idretten ble publisert 11.mai har NTF endret koronavettreglene for tennis med virkning fra 12.mai. Den største endringen er at tennisballen er «frikjent», det betyr at flere spillere kan berøre samme ball dersom god håndhygiene praktiseres før, under og etter trening.

De nye koronavettreglene er som følger:
• Kun friske personer uten symptomer kan spille og generelle smittevernregler skal følges
• Generelle smittevernregler fra helsemyndighetene skal følges
• Totalt kan det være inntil 20 personer i en gruppe inkludert ansvarlig voksen, trener/leder (over 18 år)
• Det må alltid være minimum 1 meter mellom hver spiller
• Det bør kun spilles singelspill, doublespill kun dersom man kan ivareta 1 meters regelen
• Det er ikke tillatt å berøre fysisk nett, stolper og øvrig utstyr
• Det bør brukes såpevann, antibac eller lignende til håndvask både før, under og etter trening
• Garderober bør være avstengt
• Dersom toaletter benyttes må det være gode rutiner for hyppig renhold
• Alle må forholde seg til lokale regler definert av klubb
• Lokale anbefalinger av kommuneoverlege må følges og skal prioriteres fremfor NTFs anbefalinger