481 21 481

Mini-tennis

Klubbens tilbud til de yngste spillerne. Sesongen 2019 er tilbudet for barn født 2010-2014. UTK har to gode minitennis-baner til disposisjon.