Banereglement

ADGANG:

• Nøkkel til banene følger medlemmet, og skal ikke lånes bort.
• Medlemmer under 10 år har ikke adgang til grusbanene.
• Maks 4 spillere pr. bane.
• Kun spillere har adgang til banene. Tilskuere/venner har ikke adgang.
• Det er påbudt med tennissko beregnet for grusbaner. Bruk av andre sko kan medføre bortvisning.
• Bruk egnet treningstøy. Ingen bar overkropp.

 

BRUK OG VEDLIKEHOLD:
• Er det dammer etter regn - ikke bruk banene!
• Baner vannes før og etter spill hvis de støver.
• Kost baner helt ut, og fei linjer etter spill.
• Hold orden, kast søppel.
• Forbudt med alkohol, sigaretter, snus o.l.
• Lås banen etter bruk.

 

FORTRINNSRETT:
• På bane 1 har tennisskolen fortrinnsrett hverdager kl. 15-21
• På bane 2 har seniorer fortrinnsrett.
• På bane 3 har juniorer fortrinnsrett.

 

KØ-ORDNING:
• Er det kø, byttes det hver hele og halve time (inkl. feiing).

 

Mislighold av reglement kan medføre inndraging av nøkkel i 5 år