481 21 481

Junior

Klubbens tilbud til juniorspillere. Sesongen 2020 er tilbudet for juniorer født 2001-2010. UTK har tre grusbaner til disposisjon.