Junior

Klubbens tilbud til juniorspillere. Sesongen 2023 er tilbudet for juniorer født 2013-2004. UTK har tre grusbaner til disposisjon.