481 21 481

Junior

Klubbens tilbud til juniorspillere. Sesongen 2019 er tilbudet for juniorer født 2000-2009. UTK har tre grusbaner til disposisjon.