481 21 481

Junior

Klubbens tilbud til juniorspillere. Sesongen 2021 er tilbudet for juniorer født 2003-2011. UTK har tre grusbaner til disposisjon.