Årsmøtet

UTKs ordinære årsmøte avholdes på Syden hvert år innen utgangen av mars.