OM UTK

Ulvøy tennisklubb er en klubb med tre grusbaner og to minitennis-baner, lokalisert på Ulvøya i Oslo. Kun klubbens medlemmer har tilgang til banene, og det er et køsystem med bytte hver hele time. UTK tilbyr flotte baner som er åpne fra mai til oktober, men vi har ikke et eget tilbud om tennis i vintersesongen.