481 21 481

Styret UTK

Styreleder: Rune Grenager

Nestleder: Atle Trondsen

Kasserer: Bjarne Bratland

Styremedlem: Cecilie Revlem

Styremedlem: Rune Dahl

Styremedlem: Yazmine Oustad

Styremedlem: Håvard Foseid

Vara: Bjørg Grenager