Sommersesongen 2022

Sommersesongen 2022 starter 2. mai, og varer ut uke 25. Treningen starter opp igjen i uke 33, etter ferien. Siste spilleuke er med organisert trening blir uke 35. Nytt av året er at treningen fortsetter ut i første skoleferieuke, for å kompensere at vi avslutter en uke tidligere enn normalt i september grunnet dårlige lysforhold for de seneste gruppene.