Veteran

UTK har i sommersesongen 2019 8 aktive veteranspillere.